خوش آمدید
نحوه تاثیر گذاری و کیفیت پروتیین مصرفی روی فیزیک بدنی


در دنیای بدن سازی مصرف نکردن پروتیین به میزان کافی‌ همانند یک جرم می‌باشد.یک سرقت بانک را تصور کنید که درون بانک هیچ پولی‌ نمی‌باشد.همه تلاش‌ها و سختی‌ها در جهت سرقت از این بانک کاملا بیهوده خواهد بود...
ادامه مطلب >>>


۱۱ راه برای چربی‌ سوزی بیشتر روزانه


مدل قدیمی‌ چربی‌ سوزی یعنی‌ مصرف کالری کمتر نسبت به آن میزانی‌ که میسوزانید همیشه ساده و یک اصل ثابت است. اما این موضوع همه داستان نیست. درباره‌ این موضوع اینگونه فکر کنید : آیا گمان می‌کنید که با دری...
ادامه مطلب >>>


۳ نکته‌ای که باید از سبک زندگی‌ بدن سازی مسابقه‌ای بیاموزید


گاهی‌ اوقات در مورد بدن سازان مسابقه‌ای اینطور گفته میشود که آنها نسبت به تمرینات و تغذیه خود وسواس زیادی را دارند اما چند عادت خوبی‌ که آنها دارا میباشند را میتوانیم بیاموزیم. البته منظور این نیست که...
ادامه مطلب >>>