لطفا وارد سایت شوید.

رضا نشاطیعکس پروفایل مربی:


عکس های بیشتر:


افتخارات:

تحصیل کرده تربیت بدنی و علوم ورزشی عضو انجمن علمی مدیرت ورزشی ایران قهرمان ملی ووشو رئیس ورزش هوگام هرمزگان ورزشکار نخبه مازندران پژوهشگر نمونه دانشجویی مازندران مربی و داور


سن:

28


استان:

هرمزگان


ایمیل:


اینستاگرام:

rezaneshati1


60000 تومان قیمت برنامه تمرینی
50000 تومان قیمت برنامه غذایی
40000 تومان قیمت برنامه مکملی